LGP_20131107_0005_Color

Kontakt

droppedImage_1

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia
Medená 29
811 02 Bratislava
Slovenská Republika

Office: iscm.slovak@gmail.com, +421 948 531 744

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. – predseda

IČO: 30815070
DIČ: 2021453159
VVS/1-900/90-9430

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
IBAN: SK63 0200 0000 0000 5533 4112
BIC: SUBASKBX

Comments are closed.