shanghai

Call for scores 2021

Milí skladatelia,

radi by sme vás informovali o aktuálnej výzve na zasielanie skladieb pre medzinárodný festival ISCM World New Music Days 2021, ktorý sa uskutoční 17. – 25. septembra 2021 v mestách Shanghai a Nanning v Číne.

V tohtoročnej výzve sa opäť spojili Slovenská sekcia ISCM a Hudobné centrum ako pridružený člen ISCM a do festivalového Call for scores môžeme spoločne zaslať až 12 skladieb.

Organizátori v Číne si zo zaslaných skladieb vyberú minimálne 2 (1 za každého člena) na uvedenie počas festivalu ISCM World New Music Days 2021. Skladatelia dostanú pozvanie na festival a bude im zabezpečené ubytovanie na 4 dni.

Všetky informácie o výzve a kategóriách nájdete tu:
https://iscm.org/wnmd/2021-shanghai-nanning/

Svoje skladby, ktoré zodpovedajú požiadavkám výzvy, zašlite do 1. marca 2021 na e-mailovú adresu iscm.slovak@gmail.com vo formáte .pdf spolu s označením kategórie.

Jeden skladateľ = jedna zaslaná skladba.

Dôležité termíny:
do 1. marca 2021 – zaslanie skladby na adresu iscm.slovak@gmail.com
do 17. marca 2021 – oznámenie vybraných skladieb za obe slovenské sekcie
TBA 2021 – oznámenie vybraných skladieb pre festival 2021
V prípade otázok sa prosím obráťte na koordinátora výzvy:

Mgr. art. Juraj Beráts, PhD.
ISCM – Slovenská sekcia
iscm.slovak@gmail.com
0948 531 744

Aktualizácia k 2. 3. 2021:

Prijali sme 21 skladieb. Po zasadnutí komisie oznámime výber (do 17. marca 2021).

Vybrané skladby pre festival ISCM World New Music Days 2021:

Hudobné centrum

….

ISCM – Slovenská sekcia

….

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2021 v Číne podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

FPU_logo1_modre

Leave a Reply