ISCM – Slovenská sekcia 2% pre súčasnú hudbu

L233-Piha-Beach-Auckland-Scott-Venning

Call for scores 2020

Milí skladatelia,

radi by sme vás informovali o aktuálnej výzve na zasielanie skladieb pre medzinárodný festival ISCM World New Music Days 2020, ktorý sa uskutoční 21. – 30. apríla 2020 na Novom Zélande.

V tohtoročnej výzve sa opäť spojili Slovenská sekcia ISCM a Hudobné centrum ako pridružený člen ISCM a do festivalového Call for scores môžeme spoločne zaslať až 12 skladieb.

Organizátori na Novom Zélande si zo zaslaných skladieb vyberú minimálne 2 (1 za každého člena) na uvedenie počas festivalu ISCM World New Music Days 2020. Skladatelia dostanú pozvanie na festival a bude im zabezpečené ubytovanie na 4 dni.

Všetky informácie o výzve a kategóriách nájdete tu:
https://www.iscm2020.nz/call-for-works

Svoje skladby, ktoré zodpovedajú požiadavkám výzvy, zašlite do 20. júla 2019 na e-mailovú adresu iscm.slovak@gmail.com vo formáte .pdf spolu s označením kategórie.

Dôležité termíny:
do 20. júla 2019 – zaslanie skladby na adresu iscm.slovak@gmail.com
do 1. augusta 2019 – oznámenie vybraných skladieb za obe slovenské sekcie
1. polovica októbra 2019 – oznámenie vybraných skladieb pre festival 2020
V prípade otázok sa prosím obráťte na koordinátora výzvy:

Mgr. art. Juraj Beráts, PhD.
ISCM – Slovenská sekcia
iscm.slovak@gmail.com
0948 531 744

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2020 na Novom Zélande podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

FPU_logo1_modre

Leave a Reply