shanghai

Call for scores 2021

Milí skladatelia,

radi by sme vás informovali o aktuálnej výzve na zasielanie skladieb pre medzinárodný festival ISCM World New Music Days 2021, ktorý sa uskutoční 17. – 25. septembra 2021 v mestách Shanghai a Nanning v Číne.

V tohtoročnej výzve sa opäť spojili Slovenská sekcia ISCM a Hudobné centrum ako pridružený člen ISCM a do festivalového Call for scores môžeme spoločne zaslať až 12 skladieb.

Organizátori v Číne si zo zaslaných skladieb vyberú minimálne 2 (1 za každého člena) na uvedenie počas festivalu ISCM World New Music Days 2021. Skladatelia dostanú pozvanie na festival a bude im zabezpečené ubytovanie na 4 dni.

Všetky informácie o výzve a kategóriách nájdete tu:
https://iscm.org/wnmd/2021-shanghai-nanning/

Svoje skladby, ktoré zodpovedajú požiadavkám výzvy, zašlite do 1. marca 2021 na e-mailovú adresu iscm.slovak@gmail.com vo formáte .pdf spolu s označením kategórie.

Jeden skladateľ = jedna zaslaná skladba.

Dôležité termíny:
do 1. marca 2021 – zaslanie skladby na adresu iscm.slovak@gmail.com
do 17. marca 2021 – oznámenie vybraných skladieb za obe slovenské sekcie
TBA 2021 – oznámenie vybraných skladieb pre festival 2021
V prípade otázok sa prosím obráťte na koordinátora výzvy:

Mgr. art. Juraj Beráts, PhD.
ISCM – Slovenská sekcia
iscm.slovak@gmail.com
0948 531 744

Aktualizácia k 12. 3. 2021:

Hudobné centrum a Slovenská sekcia ISCM vybrali spomedzi prihlásených diel 12 skladieb, ktoré budú zaslané ako nominácie na festival ISCM World New Music Days 2021 (Svetové dni novej hudby ISCM), ktorý sa uskutoční v termíne 17. až 25. septembra 2021 v mestách Shanghai a Nanning v Číne. Garantované je zaradenie minimálne dvoch diel spomedzi zaslaných nominácií, o definitívnom výbere rozhodne programová komisia festivalu.

Nominácie Hudobného centra:
Patrik Kako: .funktionslust
Stanislav Pristáš: 2035
Adrián Demoč: Kvarteto
Tímea Hvozdíková: Encore
Ivan Buffa: Tvorivý duch
Barbora Tomášková: Summit

Nominácie Slovenskej sekcie ISCM:
Lucia Chuťková: Pulse
Peter Dan Ferenčík: In Mitchell Feigenbaum’s Shoes
Michael Blazek: Quantum Mechanics
Peter Machajdík: Signes de la mémoire
Matej Sloboda: 60 noch kleinere Stückchen
Lukáš Borzík: Trúchlenie

Zloženie výberovej komisie: Daniel Matej, Marián Lejava, Ivan Šiller, Samuel Hvozdík, Pavol Šuška a Peter Javorka

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2021 v Číne podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

FPU_logo1_modre

Leave a Reply